Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Közlemény:Szászrégenben, a Râului utca 3B szám alatt létesítendő Lidl szupermarket építése.

Közlemény:Szászrégenben, a Râului utca 3B szám alatt létesítendő Lidl szupermarket építése.

 a telephelyre való bejáratok függőleges rendszerezése és elrendezése, reklámtáblák, totem és unipol reklámtáblák, fotovoltaikus panelek, transzformátor-állomás és közműcsatlakozások, kerítés építése és az építési terület rendezése projekt övezeti városrendezési dokumentációja jóváhagyására vonatkozó határozattervezet nyilvánosságra hozataláról

2023. 10. 31-én Szászrégen polgármestere bejelentette az átlátható döntéshozatali eljárás elindítását az övezeti városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról szóló, városrendezést illető határozattervezet kidolgozási folyamatára vonatkozóan LIDL szupermarket építése, a telephelyek bejáratainak vertikális rendszerezése és rendezése, reklámtáblák, totemek és unipol reklámtáblák, fotovoltaikus panelek, transzformátor-állomás és közműcsatlakozások, kerítés és az építkezés helyszínének megszervezése érdekében, a Râului utca 3B szám alatt, Szászrégenben.

A jelen határozattervezet kidolgozásának oka az intézményünk székhelyén 2023.10.16-án nyilvántartásba vett 59.850 számú kérelem, amely a Szászrégenben, a Râului utca 3B szám alatt létesítendő LIDL szupermarket városrendezési dokumentációjára, a gazdasági tevékenységek területének kialakítására vonatkozik, ehhez szükséges az átlátható döntéshozatali eljárás.

A határozattervezet dokumentációja a következőket tartalmazza: 

– 2023. 10. 25-i 61184. számú jóváhagyási jelentés a javasolt határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

– 2023. 10. 30-i 61573. számú szakértői jelentés;

– A 2023. 10. 30-i 271. számú határozattervezet teljes szövege. 

– Mellékletek:

1. sz. melléklet – Meglévő helyzetterv;

2. sz. melléklet – Övezeti városrendezési szabályzat;

3. sz. melléklet – Földtulajdonlási terv;

4. sz. melléklet – Helyzetterv, városfejlesztési lehetőségek;

5. sz. melléklet – Építési szabályzat terve;

6. sz. melléklet – Utcaprofilok;

7. melléklet – Bemutató jegyzőkönyv; 

8. sz. melléklet – Az övezeti városrendezési tervhez kapcsolódó helyi tervezési szabályzat;

9. sz. melléklet – Helyi elhelyezési terv

10. sz. melléklet – Helyi elhelyezési terv

11. sz. melléklet – Elhelyezési terv az e-Terra rendszerben

A dokumentáció megtekinthető:

– Az intézmény honlapján (a www.primariareghin.ro), az „Átlátható döntéshozatal” menüpont alatt, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

– A Szászrégeni Polgármester Hivatal közönségtájékoztatási osztályán, Petru Maior tér 41. szám;

A határozattervezet egy példánya a közönségtájékoztatási osztályra benyújtott kérelem alapján beszerezhető.

A határozattervezettel kapcsolatos javaslatok, indítványok és ajánlás értékű vélemények 2023.11.17-ig nyújthatók be:

– az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro, az „Átlátható döntéshozatal” menüpontban, a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular Legea_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amelyet letöltés és kitöltés után az office@primariareghin.ro e-mail-címre lehet elküldeni;

– elektronikus üzenet formájában a következő e-mail-címre: office@primariareghin.ro;

– postai úton a következő címre: Szászrégen, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

– az intézmény székhelyére, a közönségszolgálati osztályra: Szászrégen, Petru Maior tér 41. szám. Nyitvatartási időben: hétfőn, kedden, csütörtökön 8–16 óra között, szerdán 8–18.30 óra között, pénteken 8–13.30 óra között.

A benyújtott anyagokon fel kell tüntetni a „Javaslatok az övezeti városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról szóló határozattervezethez a szászrégeni Râului utca 3B sz. alatt létesítendő LIDL szupermarket építése, függőleges elrendezés és a helyiségek megközelítése, reklámtáblák, totem és unipol reklámtáblák, fotovoltaikus panelek, transzformátor-állomás és közműcsatlakozások, kerítés építése és az építőtelep-szervezés kapcsán.

A javaslatokat és az ajánlás értékű véleményeket közzéteszik az intézmény honlapján: 

www.primariareghin.ro, az „Átlátható döntéshozatal” menüpontban a következő linken: 

https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

Az írásban benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását az intézmény írásban megindokolja.

Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet nyilvános megvitatására ülést tartsanak, amennyiben azt valamely jogszerűen alakult egyesület vagy más hatóság, illetve intézmény 2023.11.17-ig írásban kéri. 

 További információk: telefon: 0265-511-112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina civil társadalmi referens.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére