Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Közlemény a város köz- és magánterületein végzendő közműhálózati   munkák kivitelezésének feltételeiről.

Közlemény a város köz- és magánterületein végzendő közműhálózati   munkák kivitelezésének feltételeiről.

Szászrégen önkormányzata HATÁROZATTERVEZETET dolgoz ki  a város köz- és magánterületein végzendő közműhálózati   munkák kivitelezésének feltételeiről 

2024.01.19-én Szászrégen polgármestere bejelentette: a Szászrégen köz- és magánterületein végzendő közműhálózati   munkák kivitelezési feltételeit megszabó rendelet jóváhagyásához szükséges HATÁROZATTERVEZET kidolgozása megkezdődött az  átlátható döntéshozatali eljárás keretében.

A projekt kidolgozását az indokolja, hogy meg kell teremteni a szervezeti keretet a közúti infrastruktúra helyreállítási munkálatainak optimális elvégzéséhez Szászrégen  köz- vagy magánterületein a közmű-

hálózatokon vagy egyéb építményeken végzett beruházási munkálatok, javítások vagy sürgősségi beavatkozások után.

A rendelet egy sor új kötelezettséget és szankciót vezet be az ezeket a munkákat végző személyekre vonatkozóan, és összhangban van a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, összhangban van a hatályos rendeletek által előírt jelenlegi minőségi követelményekkel. 

A HATÁROZATTERVEZETRE vonatkozó dokumentáció a következőket tartalmazza:

– Jóváhagyási jelentés a 2024. január 16-i 2230. számú határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

– A 2024. január 16-i 2259. sz. szakértői jelentés;

– A 2024. január 16-i 17. sz. határozattervezet – amely a Szászrégen köz- és magánterületein a közműhálózaton végzendő munkálatokat szabályozó rendeletet készíti elő – teljes szövege;  

– Melléklet: A Szászrégen köz- és magánterületein végzendő közműhálózatokkal kapcsolatos munkák kivitelezési feltételeiről szóló rendelet.

A dokumentáció megtekinthető:

– Az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro oldalon, 

az Átlátható döntéshozatal menüpontban, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

– Szászrégen önkormányzatának székhelyén: Petru Maior tér 41. szám;

A határozattervezet egy példánya az intézmény közönségtájékoztató irodájában kérésre beszerezhető.

A határozattervezettel kapcsolatos ajánlás értékű javaslatokat és véleményeket 2024.02.15-ig lehet benyújtani:

– az intézmény honlapján elérhető online űrlapon keresztül: www.primariareghin.ro, az Átlátható döntéshozatal menüpont  linkjére kattintva:  

https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular_Legea_52.docx, amely a letöltés és kitöltés után az office@primariareghin.ro e-mail címre küldhető; 

– elektronikus üzenet formájában a következő e-mail-címre: 

office@primariareghin.ro;

– postai úton, a következő címre: Szászrégen önkormányzata, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

– az intézmény székhelyén, a közönségtájékoztató irodába, nyitvatartási időben:  hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16 óra között, szerdán 8-18.30 óra között, pénteken 8-13.30 óra között.

A benyújtott anyagon tüntessék fel: Javaslatok a határozattervezethez.

A javaslatokat és ajánlás értékű véleményeket az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro, az Átlátható döntéshozatal  menüpontban, a következő linken teszik közzé:

https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

Az írásban benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását az intézmény írásban megindokolja. 

Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet nyilvános megvitatására ülést szervezzenek, ha azt egy jogszerűen létrehozott egyesület vagy más hatóság,  intézmény 2024.02.15-ig írásban kéri.   

További információ: telefon: 0265/511-112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó a civil társadalomért felelős Marinescu Sorina 

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére