Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Dinamikusan fejlődik Szászrégen.

Dinamikusan fejlődik Szászrégen.

Márk Endre folytatná

Aki csak átutazóban jár Szászrégenben, látja, hogy az utóbbi években igencsak fejlődésnek indult a város. Számos új építmény létesült, és a munkagépek „ellepték az utcákat”. Mindemellett békés, baráti hangulat van a városban, ami szintén pozitívum, ha visszatekintünk a rendszerváltás utáni harmincéves történelemre, amikor etnikailag megosztott volt a település. Az utóbbi változáshoz hozzájárult az is, hogy az alig 20 százalék magyar lakossággal rendelkező Felső-Maros menti helységben az RMDSZ színeit képviselő Nagy András korábbi polgármester is sikerrel irányította a közigazgatást. A három és fél évvel ezelőtt megválasztott Márk Endre azonban új lendületet adott a fejlődésnek, és azt sem titkolja, hogy folytatná az elkezdett munkát.

– Szenzációként röppent fel évekkel ezelőtt a hír, hogy Szászrégenben, ahol a magyarság számaránya 20 százalék, sikerült RMDSZ-es polgármestert állítani. Amikor viszont önt először megválasztották, már senki sem csodálkozott ezen, és most úgy tűnik, természetesnek veszik, hogy – felülkerekedve az etnikai torzsalkodásokon – azt kellene értékelni, aki a közösségért dolgozik. Valahogy közelítünk a normalitáshoz. Ön is így látja?

– Amikor 2020-ban arra vállalkoztam, hogy polgármester leszek, a csapatommal összeállítottunk egy 30 pontos, igen jól átgondolt programot, amihez a mai napig is szigorúan ragaszkodom. Édesapám is évekig a helyi RMDSZ oszlopos tagja volt, így előttem volt a családi példa, másrészt pedig szászrégeni születésűként nagyon jól ismertem a város gondjait, hiányosságait, és azt is tudtam, hogy mire van szüksége az embereknek, hogy ne egy szürke, monoton kisvárosban lakjanak, hanem kiaknázva a lehetőségeket, jobb életkörülményeket teremtsünk. Helybeliként tudom, hogy a gond nem az etnikai, kulturális eltérésben keresendő, hanem a hozzáállásban. A polgármesterként mögöttem álló három és fél év igazolta: ha van ötlet, terv, akarat, jó szándék, és mindezek mögött egy kiváló csapat, akkor lehet eredményeket elérni. Én akkor is kijelentettem, és ma is ragaszkodom ahhoz, hogy mindenki polgármestere legyek, és annak is tartom magam. A korábbi közigazgatáshoz viszonyítva – mérleget vonva az eltelt három és fél esztendőről – úgy érzem, hogy a város elindult a fejlődés útján, látható, kézzelfogható változások vannak, és nemcsak a beruházások által, hanem erkölcsileg is. 2020-ban szomorú volt a hangulat, akkor az elődömet le akarták váltani, most úgy érzem, hogy jó úton haladunk, sikerült elnyeri a szászrégeniek bizalmát. 

– Minek köszönhető ez a hangulatváltás? 

– Az volt a koncepciónk, hogy párhuzamosan, szakterületenként fogjunk hozzá a 2020-as kampányprogramban felvállaltak megvalósításához, így több téren is elkezdtük a munkát az infrastruktúra-fejlesztéstől az oktatási intézmények fejlesztésén át a színvonalas kulturális programok szervezéséig, de ugyanígy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, és néhány nagyobb projektbe is belevágtunk, amiről tudtuk, hogy nem valósul meg négy év alatt. A megválasztásom előtti kampányban is hangsúlyoztam, hogy az akkori programom minimum nyolc évre szól, mert az a polgármester, aki csak egy mandátumra, négy évre gondol, és nincs elképzelése, ne is vállaljon feladatot. Vannak olyan beruházások, amelyeket befejeztünk, másokat az idén fejezünk be, és elkezdtük a hosszú távú projekteket is, amelyeknek nincs ugyan látszata, de túl vagyunk az előkészítés különböző fázisain, így megtettünk mindent, ami tőlünk, a helyi közigazgatástól függött, hogy elinduljanak a kivitelezési munkálatok. Ahhoz, hogy továbbra is magas szintre emeljük a város morálját, szükség van legalább még egy mandátumra. Tulajdonképpen ez a sikernek a titka, a hosszú távú, jól átgondolt tervek, és természetesen a lehetőség ezeknek a megvalósítására. Megalapozott célokat tűztem ki magam elé, és folyamatosan ezekért dolgozom. Ezért is szeretném folytatni a munkát. 

– A megyeszékhelyen egyesek bosszúsak, amikor az utcák felújítása miatt közlekedési dugók alakulnak ki, vagy elégedetlenek, ha zajosak a munkagépek, por van ott, ahol dolgoznak. A napokban Szászrégenben több helyen is sürgés-forgást tapasztaltunk. Eddig ezekért senki sem panaszkodott, még a szociális hálón sem olvastam ellenvetést. 

– Ehhez szoktattuk a városlakókat, mert valóban folyamatosan több téren dolgoztunk. Azon igyekeztem, hogy olyan területeken fogjunk hozzá a munkához, ami évek óta el volt hanyagolva, legyen az utca, oktatási intézmény, piaccsarnok vagy park. A mindennapi munkánk során sürgettem a polgármesteri hivatal csapatát, a kivitelezőket, hogy minél előbb orvosoljuk ezeket a hiányosságokat, amelyek mindenki számára nagyon szembeötlőek voltak. És ahogy látták a lakosok, hogy rendbe tesszük az utcát, megújul az épület, vagy akár „csak” egy játszótér, akkor elfogadták, hogy a zaj, az időszakosan kellemetlen állapot eredményhez vezet, s talán ezért nem is reklamáltak annyian. Persze elégedetlenek mindig vannak és lesznek, de igyekeztünk minden gondot a lehetőségünk szerint megoldani, mert azért tudni kell, hogy a nagyobb beruházások – főleg az európai uniós támogatásúak – esetén azok előkészítése, a tervezés, a kivitelező kiválasztása több évbe telik. Ehhez viszonyítva, kitartással, akarattal, számos bukaresti úttal sok mindent elértünk. 

 Említette, hogy voltak olyan városrészek, ahol egy évtizede nem történt semmi. 

– Valóban, nem is egy. Ilyen volt az ipari zóna, ahol hatvan éve nem újították fel az infrastruktúrát. Ez fokozódott, miután megszűntek a nagyvállalatok, s valahogy úgy tűnt, hogy a perifériára sodródtak azok az utcák, holott azért némelyik egykori nagyipari egységet sikerült tovább működtetni. Ezért is fontosnak tartottuk, hogy teljesen felújítsuk az Axente Sever, a Herbus, az Akácos és a Mező utcát. Az Akácos úton az Aquaserv Rt. kicserélte a főnyomócsövet, amely olyan volt, mintha szitává lőtték volna. Ugyanígy az Abafáji úton, ahol jelenleg is dolgozunk, teljes felújítás lesz, kicseréljük a földben levő vezetékeket, ugyanakkor a közvilágítás is megújul, nem beszélve arról, hogy rendbe tesszük majd a járdákat, és kerékpársávot is kialakítunk az út teljes hosszában. Ezzel párhuzamosan jelenleg is dolgoznak az Egyesülés negyedben, ahol a tavaly kezdtük a négysávos út aszfaltozását, hiszen az út Felfalu felőli része betonlapokból állt. Az Anghel Saligny programon keresztül, 12 millió lejes beruházásnak köszönhetően a Pandúrok utca a Kelemen utcától Felfaluig ugyancsak teljesen megújul. Illetve a Marosvásárhely felől érkező E60-as út a városbejárattól a MOL benzinkútig is új lesz, s örömmel mondom, hogy a Radnótfáji út rehabilitációjára is nemsokára megkötjük a finanszírozási szerződést. A rezilienciatervnek (PNRR) köszönhetően még tíz utcában kicserélhetjük a csatornahálózatot, és újraaszfaltozhatjuk az utat. Az ipari zóna a mobilitási terv alapján valósult meg, amelynek keretében 2021-ben tíz új hibrid autóbuszt vásárolhattunk és helyeztünk üzembe. Megemlítem még az Egyesülés utca 57. szám alatti tömbház körüli munkálatokat, amelyekre saját költségvetésből 4,5 millió lejt költöttünk. Az önkormányzat beruházásából megépült korábbi tömbház körül sokáig sártenger volt, most szépen elrendezett terek, parkoló és nemsokára egy korszerű bútorzattal felszerelt játszótér fogadja az itt lakókat. 

– A városközpontban is dolgoznak a gépek, így nem mondható, hogy a perifériát előtérbe helyezve elhanyagolták a központ megszépítését. 

– Két jelentősebb munkálat zajlik a főtéren. Az egyik a központi park felújítása, amely sokáig azért állt, mert az elődöm évekig nem tudta megkapni a műemlékvédelmi engedélyt. Nekünk sikerült, a mi tervünk célja, hogy ezáltal a központ műemlék jellegét hangsúlyozzuk. A sétányokat macskakővel és gránitlapokkal rakjuk ki, a város más utcáitól eltérően a központban díszes oszlopokat, világítótesteket helyezünk ki. Megjegyzem, hogy az engedélyezés miatt késik a kihelyezésük, ugyanis csak antracitszínűt hagytak jóvá. Az oszlopok Németországban készülnek, és mindegyiket le kell festeni erre a színárnyalatra. Remélem, hogy tízet mutatóban hamarosan kihelyezhetünk. A fiatalokra gondolva építettünk egy pumpapályát (pumptrack) is, és nemsokára a már meglévő három játszótérre új, korszerű bútorzatot helyezünk ki. A szökőkutat is felújítva, úgy gondolom, a szecessziós épületekhez illő, a célnak megfelelő központi parkja lesz a városnak. A másik főtéri nagy munka az egykori Patria mozi felújítása, amelynek a vége felé közeledünk, így hamarosan ezt az építőtelepet is felszámoljuk. Az itt kialakított terek a filmvetítés mellett alkalmasak lesznek konferenciák, kulturális előadások tartására, működtetését szakcégre bízzuk. 

– Az utóbbi felújítás is állami támogatással, az országos beruházási társaság (CNI) támogatásával valósulhatott meg, ahova pályázatot kellett készíteni. Tudomásom szerint több ilyen támogatást is sikeresen megpályáztak… 

– Sokat segített az az időszak, amikor az RMDSZ kormányon volt, hiszen a Cseke Attila által irányított fejlesztésügyi minisztérium, továbbá a Tánczos Barna vezette környezetvédelmi minisztérium több projektünket felkarolta. A CNI támogatásával építettük fel a korszerű piaci csarnokot, és felszámoltuk azt a teret, ahol a mai követelményeknek nem megfelelően kínálták portékáikat az árusok. Elkészült egy úszómedence-építési terv is, kiválasztottuk a kivitelezőt. Amióta azonban nem Cseke Attila a miniszter, nem igazán akarják folyósítani a pénzt. A medence a mezőgazdasági iskola udvarán lesz. Amint megkapjuk a finanszírozást, hozzáfoghat a kivitelező a munkához. Ami a környezetvédelmi beruházásokat illeti, már 2021-ben a lakónegyedekben zárt, szelektív szemétszigeteket alakítottunk ki. A környezetvédelmi alap 2,8 millió lejes támogatásával újabbakat létesítünk: két föld alatti és 25 felszíni gyűjtőhely lesz a városban. Ezenkívül a jelenlegi szelektív hulladékválogató és átrakó állomás mellett egy önkéntes alapon működő hulladékudvart is kialakítunk. Szintén az alap támogatásával 2200 korszerű környezetkímélő lámpatestet helyezünk ki, amelyek állítható fényerősséggel, automata vezérléssel működnek. Négy éve adtuk le a pályázatot, és csak most jutottunk oda, hogy kivitelezzük. Lesz öt elektromos autótöltő állomás. Akár tízet is felszerelnénk, de a transzformátorházakhoz közel kell elhelyezni, így olyan helyeket kerestünk, ahol technikailag kivitelezhető. Nemsokára a központi park, az új piaci csarnok mellett, az evangélikus templom téren, az Electrica vállalat székháza előtt, a Dacia és az Unirii negyedekben is üzembe helyezzük a töltőket. 

– Az oktatási intézmények is nagyon szépen megújultak, valóban sikerült mindenhol valamit tenni. 

– Odafigyeltünk az oktatás minőségének javítására, hiszen, ha megfelelőek a feltételek, szerintem a diákok is jobb kedvvel tanulnak, és továbbra is szem előtt tartjuk az oktatást. Kezdjük az alapoknál. A Hegy utcában a magyar kormány támogatásával átadtunk egy korszerű óvodát. A Radnótfáji úton épül Maros megye legmodernebb, legszebb bölcsődéje, amelyet, reményeink szerint, az új tanévben megnyithatunk. Teljesen felújítottuk a Dacia negyedben levő 3-as számú napközi otthont, a Dacia negyedi Petru Maior iskolaközpont B épületét, ahol az elemi iskola működik, tovább 8 millió lejes – a környezetvédelmi alap támogatásával – beruházással felújítjuk a Lucian Blaga líceum energetikai hálózatát. További 11 millió lejt költünk az idén iskoláink felszerelésének, bútorzatának a cseréjére. S ha már itt tartunk, el kell mondanom, hogy a Lucian Blaga líceum keretében működik a sportiskola is kosár, birkózás, kézilabda és labdarúgás szakosztályokkal, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy sportbázist is létrehozzunk a diákok (és nem csak) számára. Mandátumom elnyerését követően hozzáfogtunk az egykori Metalul labdarúgópályája felújításához. Újjáépítettük a lelátókat, a Román Labdarúgó-szövetség támogatásával műgyeppel fedtük le a pályát, és jelenleg folyamatban van a sportbázis bővítése két teniszpályával, egy korszerű öltözővel és még egy labdarúgópályával. A komplexum mellett parkolóhelyeket is kialakítunk. 

– Korábban említette, hogy vannak olyan hosszú távú tervek, amelyek megvalósításához nem elég egy mandátum, talán még kettő sem…

– Az egyik ilyen terv, amelyet történelminek neveznék, ha végre elkészülne, a város körgyűrűje, amely több mint 15 éve vár kivitelezésre, de senki sem jutott olyan közel hozzá, mint mi. A hosszan tartó tervezés és az engedélyek beszerzése után eljutottunk oda, hogy van már kivitelező fővállalkozó, azonban a versenytárgyalást a részt vevő többi cég megóvta. Hatan jelentkeztek, most folyik az óvás elbírálása. Mintegy 100 millió eurós beruházásról van szó, amely több alvállalkozó segítségével valósul meg. 

A másik ilyen a városi kórház megépítése. A jelenlegi kórház épülete az ortodox egyház tulajdonában van, ezért az egészségügyi intézmény udvarán – amely a városé – lesz egy hétszintes, korszerű épület. Minden tervünk elkészült, reméljük, hogy a regionális operatív terv új pályázati kiírására sikeresen jelentkezünk. Mintegy 70 millió eurót nyerhetünk ezáltal. 

Nem mondunk le a Kohl István Múzeum megépítéséről sem, amelynek a kivitelezése az építőanyagok drágulása miatt hiúsult meg, ugyanis minden úgy megdrágult, hogy kiestünk a pályázati keretből. Újra kellett számolni a költségeket, és reméljük, hogy a kórházhoz hasonlóan az új ROT-kiírás valamelyikével sikerül felépíteni a létesítményt, hiszen az egykori szászrégeni ornitológus, biológus több mint 2000 darabos gyűjteménye várja a méltó tárolóhelyet, amely a város egyik turisztikai attrakciója is lehet. És ide sorolnám a következő mandátumom szívügyét is, a Kerekerdő szabadidőközpont kialakítását. Igyekeztünk, hogy a város kulturális kínálatát, szabadidős programjait is úgy alakítsuk, hogy megpezsdüljön a társadalmi élet. A Love Reghin (Szeretünk, Szászrégen) jelmondat égisze alatt a Kerekerdő alatti tisztáson ifjúsági rendezvényeket, koncerteket szerveztünk, itt tartottuk meg a városnapokat is, azon voltunk, hogy itt nemcsak a fiataloknak, hanem a családosoknak is megfelelő rendezvényeket tartsunk. Van egy terv, ami ennek a célnak megfelelően alakítaná át a teret. Remélem, kapunk rá támogatást, hogy itt egy olyan helyszínt alakítsunk ki, ahova kicsalogathatjuk az embereket a házból a természetbe, ahol szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak. S ha már itt tartunk, megemlíteném a Malomárok rehabilitálását is, amely egy elhanyagolt patak volt, és a civil szervezetek hozzájárulásával a vízi sportot kedvelőknek hoztunk létre teret, a parton kerékpárút lesz, és helyenként kikapcsolódásra szánt kis szigeteket alakítunk ki egyik-másik partszakaszon. Jelenleg hízelgő lenne egy harmadik mandátumról beszélni, amint mondtam, rengeteg a munkánk, aminek sok – a lakosok által – kevésbé látványos mozzanata is van, de tősgyökeres szászrégeniként a négy éve vállaltakhoz híven, szívesen teszem a dolgom. Remélem, hogy a jóhiszemű, józan gondolkodású régeniek – látva az eredményt – mellém állnak, és támogatnak abban, hogy folytassam a munkát. 

 Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére