Navigáció: Kezdőlap / A városról / Egyesületek, intézmények / A Diakónia – Ifjúság – Oktatás Házának felszentelése

A Diakónia – Ifjúság – Oktatás Házának felszentelése

Pezsgő kulturális élet jellemző az utóbbi időben Szászrégenre, mely felfrissíti a kisváros amúgy egyhangú életét. Ünnepségsorozatnak vagyunk tanúi, ami hol Rákóczi-ünnepségben, hol szoboravatásban, hol kápolnaszentelésben nyilvánul meg.

Ezúttal kétnapos ünnepség teszi színessé a szürke hétköznapokat. A szászrégeni református egyházközség ünnepel, mert elérkezett a várva várt nap, felszentelésre kerül a DIO-HÁZ, mely már hónapok óta készen várja a nagy eseményt. Ennek keretében október 18-án Demeter József lelkipásztor szervezésében nívós, nagyszabású kórustalálkozónak vagyunk tanúi. Már napokkal azelőtt nagy a sürgés-forgás, készülődés. A szászrégeni református templom gyülekezete a presbitérium, a gondnokok és a nőszövetség, a Demeter házaspárral az élen, mindent megtesznek, hogy ne legyen fennakadás, minden a legnagyobb rendben menjen. Megtelik a templom énekelni vágyó fiatalokkal Marosvásárhelyről, Udvarfalváról, Szászrégenből. A karnagyok tudása, komoly hozzáállása a kórustalálkozó sikeréhez arra enged következtetni, hogy a karvezetés számukra nem csak tanári elkötelezettség, hanem szenvedélyes szeretete a kórusművészetnek. A szólamok egybefonódnak, egymáshoz simulnak, tisztán, csengőn, kihasználva a dinamika összes lehetőségeit. Amit ők művelnek, az művészet a legmagasabb fokon.

Aki nem volt jelen, olyan nem mindennapi élményt mulasztott el, ami egy évben talán csak egyszer fordul elő a város történetében.

Akik ezt a pár kellemes órát ajándékozták nekünk:

? Marosvásárhelyi Református Kollégium kórusa, karvezető Csíki Ágnes zenetanár.

? Kántor-tanítóképző Főiskola kamarakórusa ugyancsak Vásárhelyről.

Karvezető Csíky Csaba. Az előadott műveket a III. éves diákok vezényelik: Zoltáni Attila, Strause Imre, Bálint Erika, Kulcsár Klára, Márton Emőke és Sheitli Renáta.

? Marosvásárhelyi kövesdombi egyházközség Gabriel kórusa, karvezető: Korpos Kamilla.

? Szászrégeni Református Egyházközség kórusa, karvezető: Banga Gáspár.

? Udvarfalvi Református Egyházközség kórusa, karvezető: Szőcs Róbert.

? A munka, amit szeretettel, kedvvel és komoly hozzáállással tesznek, meghozza a gyümölcsét. Ennél szebb megnyitót a DIO-HÁZ ünneplésére el sem lehetett képzelni ? zárja köszönő szavait a házigazda, Demeter lelkipásztor, aki átadja a karnagyoknak az emlékkönyveket.

Délután fél ötkor újra összegyűlünk. Ezúttal a magyarországi, biatorbágyi Molnár Sándor lelkipásztor lép a szászrégeni református templom szószékére, melyet Debreceni László építész és iparművész, Kós Károly tanítványa és munkásságának folytatója tervezett.

? A DIO-HÁZ felépítése nagy kegyelem. Nem templom ez a ház, de az Isten szolgálatára épült. Legyen ez olyan hely, ahol áldásokat kaphat és adhat a gyülekezet. A templom az Istennel való találkozás csodája ? mondja többek között a tiszteletes úr.

A kórustalálkozót a nap meglepetése, a DIO-házbeli tárlatnyitó követi. Fodor Nagy Éva festőművésznő csendéletei szemnek, szívnek örömet okoznak. A meglepetés kettős, mert a művésznő mellett ott áll férje, az ismert író, Fodor Sándor, aki méltatja felesége művészetét.

A műsor a szászrégeni református egyházközség nőszövetségi kórusának előadásával folytatódik a délutáni órákban, Gagyi Béla zenetanár, karnagy közreműködésével, amit a vegyes kar műsora követ, Banga Gáspár karnagy vezényletével.

A délutáni előadás kedves, pillanata, amikor felsorakoznak az óvodás és 6-9 éves korú gyerekek. A két kis csöppség, a barna magyarul, a szőke németül köszönti az egybegyűlteket, és mondja be a műsorszámokat. Énekelnek, versikéket mondanak mindkét nyelven, és mi örömmel nézzük őket. Talán mégsincs veszve a magyar és német tagozat az iskolában.

Majd hazaballagunk, hogy másnap, vasárnap, már reggel fél 10-kor újra ott legyünk a szászrégeni templomban. Mert nagy nap ez a mai, amikor arra készülünk, hogy részt vegyünk a DIO-Ház felavatásán.

?Mindent az Isten dicsőségére míveljetek. Imádkozni és dolgozni! Ez az életünk egyensúlya!?? szól hozzánk Pál apostol szavaival Kovács István püspöki tanácsos, aki igét hirdet a vasárnapi istentiszteleten.

Majd Demeter József lelkipásztor emeli ünnepi köszöntőre szavát:

?Hálánkat kell kifejeznünk az Úristennek, hogy velünk volt és erőt adott. Elkészült a nagy mű. Felépült hát a Diakónia-Ifjúság-Oktatás Háza, a DIO-HÁZ. Feltesszük a kérdést: kinek, miért és hogyan épült a ház? A válasz egyszerű. A szászrégeni református egyháznak. A kör azonban ennél szélesebb, mert olyan gyerek­étkeztető van benne, amely gondoskodik 40 magyar gyerek étkezéséről. Mi eredetileg parókiát szereltünk volna építeni, mert a jelenlegi 200 éves, falai már düledeznek. De íme, gyülekezeti ház lett belőle. Mind nagyobb és nagyobb lett a küldetése. Otthont ad egy nagy családnak, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Egy holland ember magyarul mondta: Ide épüljön Szászrégen gyöngye, hogy hirdesse Isten földi hatalmát.

Nehéz volt a kezdet. 1995-ben volt százmillió lejünk és százszor száz millió volt a lelkesedésünk. A millenniumi évre terveztük a felszentelést, de nem sikerült. A gyülekezet lelkesedése megfogyatkozott. Volt olyan időszak, amikor Jónásként elmenekültem volna, de nem lehetett. Volt olyan időszak, amikor arra gondoltam, a házat el kell adni, nincs mit tenni. Gyötrődtem és imádkoztam. Akkor jött a csoda. Megnyertük a pályázatot. A Kulturális Örökség Minisztériuma tízmillió forintot adományozott a ház befejezésére. 2000 tavaszán az akkori magyar kormány rám mosolygott. Orbán Viktor miniszterelnöknek kellett megköszönni és én meg is köszöntem.?

Felolvasásra kerül Orbán Viktor akkori kormányfő válasza a meghívásra, aki nem tesz elkötelező ígéretet, de ha tud, eljön az avatásra.

?Tudjuk, mi történt 2000 májusában ? folytatja beszámolóját Demeter József lelkipásztor. ? Ez újabb adományokat vont maga után. A Mocsáry Lajos Alapítvány oldotta meg a fűtést, a víz bevezetését. Az Apáczai Közalapítvány, az Új Kézfogás Alapítvány az épület villanyhálózatát, bútorzatát és pénzalapokat is biztosított. Most együtt köszönöm meg édes hazánknak és az alapítványoknak, hogy kihoztak a reménytelenség mélységéből.?

Majd köszönetet mond a két tervezőnek, a magyarországi Makovecz Imrének és Müller Csaba erdélyi tervezőnek, a biatorbágyi református egyháznak, a Barta és Mohácsi családnak, a hollandiai velpi testvérgyülekezetnek, az enschedei református egyházközségnek, a HEKS svájci segélyszolgálatnak, és az ugyancsak svájci gaiserwaldi református egyházközségnek. Megköszöni a bútorokat a szászrégeni adakozóknak és a gyülekezetnek, az akkori főgondnoknak, Csurka Istvánnak, Banga Mihály gondnoknak, a presbitériumnak, mely nélkül nem létezik református egyház. Köszönet illeti az AMIS, a Comsicom, a Concordia, a Gralemn, a Foto Zeiss, a Larix, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal, a Prodlemn, a Profil, a Romercata és a Turlemn vállalkozást.

Az építkezés 30 millió forintba, illetve 4,5 milliárd lejbe került ? fejezi be beszámolóját Demeter József lelkipásztor.

E hosszú, őszinte vallomás után jól jön egy kis kikapcsolódás. Gounod: Ave Maria szólóhegedűre átírt művét szólaltatja meg Gagyi Béla hegedűtanár növendéke, Gherman Ioana. Orgonán Nagy Melinda zongoraművésznő kíséri.

Ludányi Horváth Attila, Magyarország kolozsvári konzulja emelkedik szólásra: ?A három tradicionális kultúra önazonosságának megőrzése nagy siker itt, Erdélyben. Ez a csodálatos épület erről szól.? Az Apáczai Közalapítvány részéről Szabó Tibor kuratóriumi tag, a Mocsáry Alapítvány részéről Cser Krisztina köszönti az egybegyűlteket.

A polgármesteri hivatal nevében Nagy András alpolgármester így értékeli ezt a nem mindennapi, örvendetes eseményt: ?Számunkra elégtétel, hogy rövid időn belül immár kétszer avatunk egyházi épületet. Az ifjúság, az oktatás szempontjából fontos ez az építkezés nekünk, a magyarságnak és az utókornak, melynek felépítésében a polgármesteri hivatal is segített.?

Majd felolvasásra kerülnek azon levelek, melyekben a holland, német és svájci meghívottak sajnálatukat fejezik ki, hogy nem lehettek jelen e nagy horderejű eseményen.

Az ünnepség kiemelkedő mozzanata Szabó Előd ? bátran mondhatjuk, zeneszerző, költő, énekes ? fellépése, aki ezúttal egyedül, gitárkísérettel énekel. ?Ki szívét osztja meg, ő lesz a remény? ? hallgatjuk a gyönyörű dalt.

?Vannak helyek, ahol megmossa lelkünket a krisztusi szeretet. Ilyen hely ez a templom és a felépült épület??? mondja Nemes Árpád református lelkipásztor. ?Jó lenne, ha ez a ház ökumenikus ház lenne?? szólal meg Pakó Benedek római katolikus kanonok, akinek köszönhető a telekcsere a két egyház között, melynek folytán a jelenlegi telekre felépülhetett a DIO-Ház. Majd a biatorbágyi lelkipásztor a testvérváros részéről ajándékot nyújt át a szászrégeni egyházközségnek: egy akvarellt és egy vendégkönyvet. A DIO-Ház felszentelése, a tulajdonképpeni avatás, tizenhárom református lelkész, Pakó Benedek római katolikus kanonok és a gyülekezet jelenlétében történik. A nagy nap örök emlékeként Demeter József lelkipásztor és Pakó Benedek plébános-kanonok, együtt ültetik el a diófát, a barátság emlékfáját.

Sárkány Kákonyi Iringó

Szászrégen és Vidéke 2003 december

Szólj hozzá

E-mail címed nem közöljük nyilvánosan.A kötelező mezőket * jelöli *

*

Az oldal tetejére