Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / A Petôfi-szobor várakozási listán marad

A Petôfi-szobor várakozási listán marad

A szászrégeni magyarok több éve próbálkoznak azzal, hogy köztéri szobrot állítsanak Petôfi Sándornak. Még az elôzô önkormányzat idején az RMDSZ kérte a tanácsot, engedélyezze a költô emlékmûvének megépítését, de nem sikerült megegyezni a politikai partnerekkel. Nagy András polgármesterjelöltként a választási programjában is megígérte, hogy polgármesterként teljesíti a magyarság ezen óhaját. Így 2005 elsô tanácsülésének napirendjére tûzték a szoborállítás ügyét.

A határozattervezet indoklásában Gyôrfi István RMDSZ-tanácsos kifejtette, azért találták alkalmasnak januárban tárgyalni errôl, mert ebben a hónapban született Petôfi Sándor, mi több, a nagy román költô, Mihai Eminescu is, akinek a szobrát szintén a fôtérre szeretnék elhelyezni, nem messze a Petôfiétôl. Az 1848-as szabadságharc és forradalom költôje, mielôtt Székelykeresztúrra, majd késôbb Fehéregyházára ment volna, három napot tartózkodott Szászrégen-ben. Július 30-án távozott, Marosvásárhelyt érintve Bem tábornok hadseregével indult a végzetes csata helyszínére. A tanácsos felvetésében hangsúlyozta, Petôfi Sándor ma már az egyetemes irodalom költôje. Mûveit számos nyelvre lefordították, így románul is nagyon sok verse megjelent. Stefan Octavian Iosif, George Cosbuc, mi több, Mihai Eminescu is és sokan mások elismerôen írtak róla. E közeledés, a tolerancia jegyében kérte újra a szászrégeni tanács RMDSZ-frakciója: legyen szobra a központban Petôfinek.

A tanácsülést elôzetes tárgyalások is megelôzték, tudva, hogy kétharmados többség kell a döntéshez. Sajnos ez nem jött össze. Titkos szavazás után 11 tanácsos mellette, míg 8-an ellene voksoltak, így ismét elesett a Petôfi-szobor felállítására vonatkozó határozattervezet. A PUNR, a Nagy-Románia Párt, a PSD és PNL tanácsosai vehemensen ellenezték ezt a szándékot. Anton Gheorghe, a Nagy-Románia Párt képviselôje szó szerint idézve az aznapi Cuvântul liber napilapban megjelent vádakat kifejtette, Petôfi Sándor az 1848-as forradalomban mintegy 40.000 románt gyilkolt le és részt vett több ortodox templom lerombolásában. Replikaként Aszalos Gábor RMDSZ- tanácsos elmondta, megengedhetetlen az, hogy amikor Európa kapui elôtt állunk, ilyen sértô és uszító vádak hangozzanak el, nemcsak a magyar, de a világirodalom egyik kiváló költôóriásáról, és ilyen tényekkel utasítsák el a szoborállítást, ami tulajdonképpen a tolerancia és a megbékélés gesztusa kellett volna legyen.

Nagy András polgármester lapunknak elmondta, új, szakemberek által szolgáltatott érveket, tényeket gyûjtenek majd azért, hogy igazolják, milyen szerepe volt Petôfi Sándornak az 1848-as forradalomban, s egy következô tanácsülésen újra napirendre tûzik a szoborállításra vonatkozó határozattervezetet. Teszik ezt majd addig, ameddig a város lakói belátják azt, hogy az ellenzôk azt a politikai erôt képviselik, amely továbbra is kerékkötôje a város békés és harmonikus fejlôdésének.

– Azáltal, hogy engem választottak polgármesternek a szászrégeniek, igazolták: képesek a demokrácia szellemében dönteni, most a politikusoknak kell ugyanezt bizonyítaniuk. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan, fôként az említett pártok képviselôi nem fogadják el azt, hogy magyar polgármestere van Szászrégennek. Én továbbra is végzem a dolgom, hiszen nagyon sok olyan tervem van, amivel valóban korszerûsíthetjük a várost. Nekem továbbra is azt kell bizonyítanom, hogy amikor nemzetiségtôl függetlenül rám szavaztak a szászrégeniek, jól döntöttek – nyilatkozta a polgármester.

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére