Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Cserkészek tanácskoztak

Cserkészek tanácskoztak

Október 4–6. között tartotta a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) féléves ülését Kolozsváron.

Az egy hétvégét átfogó rendezvény elsô napja sajtótájékoztatóval kezdôdött. Lendvai Lintner Imre, a fórum elnöke röviden bemutatta a tagszervezeteket. Beszámolt az eddig elért eredményekrôl, ilyen volt például az idén megszervezett jubileumi tutajtúra, vagy a nemzeti nagytábor. Egyik legnagyobb lehetôség a Kárpát-medencei vezetôk számára az az ösztöndíjprogram, amely által egy egész nyarat Amerikában tölthetnek az ottani cserkészekkel, segítségként, majd segédtiszti kiképzôtáborba mehetnek, az eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében. Az elnök úr a magyar kormánnyal kötött stratégiai partnerségrôl beszélt, amely egy minôség- és létszámnövelô terv keretén belül 2011 óta támogatja a magyar cserkészeket. Ez a terv az összmagyar cserkészstratégia által valósulhatna meg, ami egy új lehetôség arra, hogy az MCSSZF tagszervezetei összefogjanak és együttes erôvel minél több tagot tudjanak bevonni ifjúságnevelô munkájukba. Szórád Gábor szerint ez a mûködô csapatok létszámbeli növekedésével, új csapatok létrehozásával, vonzó és látható cserkészet kialakításával jöhet létre.

A következô napirendi pontról a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Kasza Tamás beszélt. Az erdélyi cserkészet 1990 utáni idôszaka egy ideig a fennmaradásért való küzdelmet, majd a fejlôdést jelentette. Sokáig a katonai alakulatokhoz hasonlították a mozgalmat, próbálták elfojtani próbálkozásuk minden csíráját, de Isten kegyelmébôl mostanra 1200 tagot számláló közösséggé nôtte ki magát hazánkban. Újszerû megjelenéssel próbálják megszólítani az ifjúságot. Vidám, színes plakátokkal, szórólapokkal és rengeteg másféle szemléltetôeszközzel próbálják felhívni a figyelmet a cserkészet sokszínûségére.

2015-ben Kolozsvár Európa ifjúsági és kulturális fôvárosa lesz, és ugyancsak 2015-ben lesz fél évszázados az újraindított erdélyi cserkészet. Ötévenként a Romániai Magyar Cserkészszövetség megszervezi szövetségi emléktáborát, így tehát két év múlva is esedékes egy ilyesfajta tábor. A szervezôk épp a nagyobb tömeg megszólítása végett tervezik Kolozsvár közelében tartani e jubileumi eseményt. Geréd Imre városi tanácsos felhívta a figyelmet a városi tanács és a cserkészek közötti együttmûködésre, hisz fontosnak tartja az Isten, haza és embertárs szeretetére való nevelést. Szóvá tette, hogy minden cserkész tud tábortüzet gyújtani. Ám ezt a tüzet ápolni és ôrizni kell. Ebben próbálnak a szövetség és a kolozsvári cserkészek segítségére lenni. Kasza Tamás elárulta, hogy a 2015-ös jubileumi rendezvény korosztályi programokra fog épülni, tehát minden sajátosságot figyelembe véve állítják össze a programokat, mind a 7-10 éves kiscserkészeknek, mind a már családot alapított idôsebb vándor-, illetve öregcserkészeknek.

A sajtótájékoztatót kötetlen beszélgetés zárta. Késôbb a Romániai Magyar Cserkészszövetség körzetvezetôivel következett megbeszélés. Ott a fórum elnökségi tagjai próbálták felmérni az erdélyi cserkészet problémáit, hiányosságait, s ezeken esetleg javítani.

Fekete Hanga, Magyarrégen

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére