Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Városi hírek

Városi hírek

Elkészült a radnótfájai kis templom
Tavaly novemberben befejezôdtek a radnótfájai kis templom építési és bôvítési munkálatai. 22-én áldották meg az épületet, amelyet nemcsak Isten házaként, hanem különbözô szociális és kulturális rendezvényekre is használhatnak majd a szászrégeniek.

Az épületet a Kolozsváron dolgozó marosvásárhelyi Müller Csaba mûépítész tervezte. Korszerû, de faszerkezetében a hagyományos székely népi építészet elemeit ôrzi. Díszítése egyszerû, alkalmas arra, hogy nem csak szakrális eseményeknek adjon helyet. Ez a funkciója bôvült ki azzal, hogy az udvaron közösségi tevékenységekre alkalmas helyiségeket alakítottak ki. Itt a tervek szerint az idéntôl rendszeres nappali foglalkoztatás lesz sérült gyerekeknek, idôseknek és mentálhigiénés csoportoknak, ugyanakkor az ifjúsági beszélgetéseket, bibliaórákat is itt tartják majd. Mivel a kis templom mostanig is több mûvelôdési rendezvénynek adott helyet, a közösségi térben ezentúl is irodalmi esteket, találkozókat, sôt képzô- és fotómûvészeti kiállításokat is vendégül látnak. A bôvített rész emeletén két vendégszobát és egy lakosztályt is kialakítottak. Az elôbbit az egyházközséget látogató külföldi testvérgyülekezet tagjai, az utóbbit pedig azon segédlelkészek rendelkezésére bocsátják, akik nem szászrégeniek, de felvállalják a közösség szolgálatát. S bár a református egyház anyagi erôfeszítésével készült el a szakrális és a profán tér – az épületet a szászrégeni magyarság használhatja vallásfelekezetre való tekintet nélkül, így a radnótfájai kis templom is a közösségépítés egyik alappillére – mondta többek között a tiszteletes úr.

A törvény értelmezése miatt
Nem támogatják a református keresztény diakóniai szolgálatot
A törvénynek megfelelôen a szászrégeni helyi tanács a január 13-i rendkívüli ülésén napirendre tûzte a város területén mûködô szociális intézmények támogatásáról szóló határozattervezetét. A református keresztény diakóniai szolgálat lemaradt a támogatottak sorából.

A polgármesteri hivatal szakosztályának munkatársai szerint a Radnótfáján mûködô keresztény diakóniai szolgálattól megvonták az éves támogatást azzal az indokkal, hogy a szociális intézmények támogatását szabályozó 1998. évi 34-es törvény alapján, amennyiben egy egység kap közvetlen támogatást a szociális minisztériumtól, más állami intézmény nem utalhat át pénzt ugyanannak a szervezetnek. A dokumentumban az áll, hogy a szolgálatnak a szaktárca 2016-ra 144.000 lej támogatást hagyott jóvá. Szászrégen saját költségvetésébôl 2016-ban az ortodox egyház által fenntartott Mária I és II, valamint a Szent András-otthont, a DIO-házat, a gyulafehérvári Caritas szászrégeni nappali foglalkoztatási és az otthoni beteggondozó központját, valamint az abafáji menhelyet segíti anyagilag.

Székely György református lelkipásztor szerint a jogszabály téves értelmezése szerint a diakóniai szolgálat mintegy 120.000 lejjel lesz szegényebb. A törvény nem zárja ki, hogy ugyanaz az intézmény más célra kérjen és kapjon támogatást mind a minisztériumtól, mind a polgármesteri hivataltól. Az a furcsa, hogy eddig lehetett, az idéntôl nem. Gyakorlatilag 200 ember – köztük magyar és román egyaránt – ellátása kerülhet veszélybe.

A diakóniai szolgálat idôsgondozással és otthoni betegápolással foglalkozik. A 2015 december végi adatok szerint 350 szerzôdéses gondozottjuk van, ezenkívül alkalmi ellátottakkal is foglalkoznak. Tavaly több mint ezer emberhez jártak ki a szolgálat alkalmazottai, köztük többet palliatív gondozásban részesítettek. Mivel egyre több az olyan beteg, akinek betegsége végsô stádiumában szüksége van szakápolásra, azt tervezik, hogy palliatív központot létesítenek. Jelenleg keresik a lehetôségét annak, hogy miként húzhatnak fel egy erre alkalmas korszerû épületet. Remélik, hogy ennek az ötletnek a kivitelezésére kapnak megfelelô segítséget.

Vajda György
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére