Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Felújították a beresztelki református templomot.

Felújították a beresztelki református templomot.

Október 8-án ünnepi istentiszteleten áldották meg a felújított beresztelki református templomot. A gyülekezet 2017-ben indította el a folyamatot. Az épület A kategóriás műemlék. 2020 júliusában kapták meg Bukarestből az engedélyt. 2020. december 6-ától ideiglenesen a polgármesteri hivatal által díjmentesen a reformátusok rendelkezésére bocsátott helyi művelődési házban tartották az istentiszteletet. A felújított templomba 2022. április 10-én költöztek vissza, ahol még hátravoltak apróbb munkálatok, ezeket október elejére sikerült elvégezni, az október eleji hétvégén ünnepélyesen újraszentelték az épületet. 

Szép Eduárd beresztelki református lelkipásztor lapunknak elmondta, a templomot létezése során háromszor felépítették, háromszor újjáépítették és számtalanszor végeztek rajta kisebb-nagyobb javításokat, állagmegőrzési munkálatokat, de soha nem volt ilyen nagy méretű felújítás. Az épületnek új a tetőszerkezete, felújították a kinti és a benti vakolatot, restaurálták a karzatot, a betonpadlózat helyett travertin kőburkolatot fektettek le, új ajtókat tettek, felújították a szószékkoronát (a régi hasonmása), továbbá új kerítést tettek (az elöl levő régivel kicserélték a kerítés hátsó részét), új padok kerültek a templomba. Elmaradt a harangok villamos rendszerének felújítása, a fűtésrendszer átalakítása, amit a közösség pénzén szeretnének jövőre elvégezni. A műemlék templom felújítása előtt különböző szaktanulmányokat kellett elvégeztetni, ezért is húzódott el a jóváhagyás. A felújítás során előkerült a középkori sekrestyeajtó és a szentségtartó fülke – amelyet láthatóvá tettek –, illetve az egykori ablak kőkeretének egy része. 

A reformációt követően a beresztelki birtokos Bánffy család áttért erre a vallásra, és a kor követelménye szerint velük együtt az itt lakók is. Így a 18. században épülhetett az a templom, amely azután háromszor is leégett, és újjá kellett építeni. Az épület harmadik része – a férfikarzattól a torony felé – a toronnyal együtt 1894-re készült el. A toronyórát, amely javításra szorul, de működőképes, Kolozsnagyidáról hozták, az orgonát a kor közismert orgonaépítő mestere, Takács Ignác 1868-ban készítette. Ez a nyolcadik orgonája, amelyet épített. 

Szép Eduárd kiemelte a gyülekezet felújításhoz való hozzájárulását, ugyanis eddig az egyházközség 57.000 eurót gyűjtött össze, és az összeg az év végéig eléri a 60.000 eurót, ugyanis még mindig vannak olyanok, akik ígérték, hogy hozzájárulnak a további munkálatok költségének fedezéséhez. A lelkipásztor kiemelte, hogy szinte mindenki adakozott, csodának tartotta, hogy a vallásórára járó gyerekek a félretett zsebpénzüket ajánlották fel a templomjavításra. Ehhez jött a magyar kormány több mint 160.000 eurós, a román kormány 20.000 eurós támogatása. 

Az október 8-i ünnepélyes istentiszteleten meghívottként részt vett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Veress Róbert Gyula görgényi egyházmegyei esperes, a szomszéd községek lelkipásztorai. A magyar kormány képviseletében Szászfalvi László országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának (NÖB) alelnöke, Rideg Teodor helybéli görögkatolikus és Zaiţ Petru ortodox pap, továbbá Deák Attila polgármester és Kolcsár Károly parlamenti képviselő. Igét hirdetett Kató Béla és Veress Róbert Gyula, Szép Eduárd lelkipásztor beszámolt az építkezésről. A gyülekezetet köszöntötte Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő, Demeter Győző mérnök, a munkálatok kivitelezője, Deák Attila beresztelki polgármester, valamint Torkos Sándor, a gyülekezet gondnoka és Torkos Ákos hatodéves teológus. Az istentiszteleten közreműködött a cegőtelki fúvószenekar, a beresztelki gyülekezet Réman Melinda karnagy vezetésével, énekelt Réman Jenő. 

A gyülekezet 543 lelket számlál, rendszeresen mintegy 70–80-an járnak istentiszteletre. Az utóbbi két évben csupán két temetés és nyolc keresztelő volt a gyülekezetben. Aktív nőszövetség, presbitérium segíti az egyházi munkát, szép számban járnak vallásórára és ifjúsági bibliaórára a fiatalok. Szép Eduárd reméli, hogy „az Úr házának szeretete” nem csak az adományozásban, hanem a közösségi élet erősítésében is megnyilvánul majd, hiszen most már méltó külsővel és belsővel várja a templom azokat, akik lélekkel töltik meg. 

Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére