Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / A Szászrégen önkormányzata közli.

A Szászrégen önkormányzata közli.

Sajtóközlemény.

Folyamatban van a Szászrégen közterületén szabálytalanul parkoló járművek eltávolításáról, elszállításáról, tárolásáról és visszaszállításáról szóló rendelet jóváhagyásáról szóló 

HATÁROZATTERVEZET kidolgozása Szászrégen önkormányzata közli:   

2023.05.09-én Szászrégen  polgármestere bejelentette a Szászrégen  közterületén szabálytalanul parkoló járművek eltávolításáról, szállításáról, tárolásáról és visszaszolgáltatásáról szóló rendelet jóváhagyásáról szóló HATÁROZATTERVEZET kidolgozási folyamatára vonatkozó átlátható döntéshozatali eljárás megindítását.

A határozattervezet kidolgozását az indokolja, hogy a szabálytalanul parkoló járművek közterületről való eltávolítására irányuló tevékenység végzésének jogi keretét meghatározó rendeletet kell elfogadni.

A határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza: 

– Jóváhagyási jelentés a 2023. április 6-i 35607. számú határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

–  A 2023. április 7-i 35681. számú szakértői jelentés;

– A 2023. április 6-i 101. sz. határozattervezet teljes szövege a Szászrégen  közterületén szabálytalanul parkoló járművek eltávolításáról, elszállításáról, tárolásáról és visszaszolgáltatásáról szóló rendelet jóváhagyásáról;

–  Melléklet:  A Szászrégen  közterületén szabálytalanul parkoló járművek eltávolításáról, elszállításáról, tárolásáról és visszaszolgáltatásáról szóló rendelet.

A dokumentáció megtekinthető:

– Az intézmény honlapján:  www.primariareghin.ro,  az Átlátható döntéshozatal menüpont alatt, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/;

– Szászrégen önkormányzatának székhelyén, Petru Maior tér 41. szám.

A határozattervezet egy példánya kérésre beszerezhető az intézmény közönségszolgálati osztályán.

A döntéshozatali átláthatósági eljárás hatálya alá tartozó határozattervezettel kapcsolatos javaslatok, indítványok és ajánlás értékű vélemények 2023.05.26-ig nyújthatók be:

– az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro, az Átlátható döntéshozatal  menüpontban a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/

editorimages/doc/Formulare/2022/formular_Legea_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amely letölthető és kitöltve elküldhető a office@primariareghin.ro e-mail-címre;

– elektronikus üzenet formájában a következő e-mail-címre: 

office@primariareghin.ro;

– postai úton a következő címre: Szászrégen önkormányzata, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

– az intézmény székhelyén, a közönségszolgálati osztályon, a következő címen: Szászrégen, Petru Maior tér 41. szám, nyitvatartási idő: hétfőn, kedden, csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 18.30 óra között, pénteken 8–13.30 óra között.

A benyújtott anyagokon fel kell tüntetni: Javaslatok a Szászrégen  közterületén szabálytalanul parkoló járművek eltávolításáról, elszállításáról, tárolásáról és visszaszolgáltatásáról szóló rendelet jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez.

A javaslatokat és az ajánlás értékű véleményeket a www.primariareghin.ro intézmény honlapján, az Átlátható döntéshozatal menüpontban, a https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta- decizionala/ linken teszik közzé.

Az írásban megfogalmazott és benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását írásban megindokolják.

Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet nyilvános megvitatására ülést szervezzenek, ha azt 2023.05.26-ig valamely jogszerűen alakult egyesület vagy más hatóság, illetve intézmény írásban kéri.   

További információ: 

telefon: 0265/511112, 164-es mellék, 

e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: 

Marinescu Sorina civil társadalomért felelős munkatárs.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére