Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Közleménye.

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Közleménye.

Közlemény

a Szászrégen municípium köz- és magánterületén a műszaki-közművesítési hálózatokkal kapcsolatos tevékenységek kivitelezési feltételeiről szóló rendelet jóváhagyására vonatkozó HATÁROZATTERVEZET kidolgozása tárgyában

 A mai napon, 2023.06.12-én Szászrégen polgármestere bejelenti a Szászrégen köz- és magánterületén végzendő műszaki-közművesítési hálózatokkal kapcsolatos munkálatok kivitelezési feltételeiről szóló rendeletet illető HATÁROZATTERVEZETRE vonatkozó átlátható döntéshozatali eljárás megindítását. 

A tervezet kidolgozásának oka az, hogy meg kell teremteni a szervezeti keretet a közúti infrastruktúra helyreállítására irányuló munkálatok optimális elvégzéséhez Szászrégen köz- és magánterületén a műszaki-közművesítési hálózatokon vagy más építményeken végzendő beruházásokat, javításokat vagy sürgősségi beavatkozásokat követően. 

A rendelet egy sor új kötelezettséget és szankciót vezet be az ilyen munkálatokat végző személyekre vonatkozóan, és összhangban van a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, a hatályos rendeletek által előírt minőségi követelményekkel.

A HATÁROZATTERVEZETHEZ kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza: 

• Jóváhagyási jelentés a 2023.05.18./41534. számú határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

• A 2023.05.22./42034. számú szakértői jelentés;

• A 2023.05.18./153. számú határozattervezet teljes szövege a Szászrégen köz- és magánterületén végzendő, a műszaki-közművesítési hálózatokkal kapcsolatos munkálatok végrehajtási feltételeiről szóló rendelet jóváhagyására.

• Melléklet – szabályzat a Szászrégen köz- és magánterületén végzendő, a műszaki-közművesítési hálózatokkal kapcsolatos munkálatok kivitelezésének feltételeiről.

A dokumentáció megtekinthető:

– Az intézmény honlapján – www.primariareghin.ro – „A döntéshozatal átláthatósága” menüpont alatt, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

– A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén, Petru Maior tér 41. sz.;

A határozattervezet másolata az intézmény közönségtájékoztató irodájában kérésre beszerezhető;

A határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat és ajánlás értékű véleményeket 2023.06.30-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján – www.primariareghin.ro – „A döntéshozatal átláthatósága” menüpontban, a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular_Legea_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amely letölthető és kitöltve az office@primariareghin.ro e-mail-címre elküldhető;

• elektronikus üzenet formájában a következő e-mail-címre: 

office@primariareghin.ro;

• postai úton, a következő címre: Szászrégen önkormányzata, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

• az intézmény székhelyén, a közönségtájékoztató irodában, annak nyitvatartási ideje alatt, azaz hétfőn, kedden, csütörtökön 8–16, szerdán 8–18.30 és pénteken 8-13.30 óra között.

A küldeményeket a „Javaslatok a határozattervezetre vonatkozóan” felirattal kell ellátni.

Az ajánlás értékű javaslatokat, véleményeket közzéteszik az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro, „A döntéshozatal átláthatósága” címszó alatt, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

Az írásban benyújtott ajánlatok figyelmen kívül hagyását írásban megindokolják.

 Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet nyilvános megvitatására gyűlést szervezzenek, ha azt június 30-ig valamely jogszerűen alakult egyesület vagy más hatóság, illetve intézmény írásban kéri. 

 További információk: telefon: 0265/511-112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina civil társadalmi referens.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére