Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Közleménye.

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Közleménye.

Szászrégenben a közutakon az üzemeltetők által végzett hóeltakarításra és utcaseprésre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyást illető

HATÁROZATTERVEZETEK kidolgozásáról

 A mai napon, 2023.06.15-én Szászrégen polgármestere bejelenti az átlátható döntéshozatali eljárás elindítását a közutakon a közszolgáltatók által végzett hóeltakarításra és utcaseprésre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyását illető HATÁROZATTERVEZET kidolgozási folyamatáról.

A projektet amiatt szükséges kidolgozni, hogy jelenleg Szászrégen közútjainak hóeltakarítása és elszállítása a közutakról, valamint azok üzemben tartása jég és fagy idején nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, valamint amiatt, hogy Szászrégenben a takarítási közszolgáltatás koncesszióba adásáról szóló 2008. okt. 22-i 17658. számú szerződés az 1-10. sz. szerződéskiegészítő iratokkal együtt (a Közüzemnek a köztisztasági tevékenységre – közutak seprése és mosása – vonatkozó koncessziós szerződése) 2023.10.22-én lejár.

A HATÁROZATTERVEZETRE vonatkozó dokumentáció a következőket tartalmazza: 

– 2023. jún. 13-i 44622. számú jóváhagyási jelentés a javasolt határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

– A 2023. jún. 14-i 44786. sz. szakértői jelentés; 

– A 2023. jún. 14-i 163. számú határozattervezet teljes szövege a közutakon a gazdasági szereplők által végzett hóeltakarítás és utcaseprés megszervezésének megállapítására vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyásáról;

– Mellékletek:

1. Megvalósíthatósági tanulmány a közutakon az üzemeltetők által végzett konkrét takarítói tevékenységek (hóeltakarítás és utcaseprés) megszervezésének indokoltságáról és optimális megoldásainak meghatározásáról;

2. A köztisztasági szolgáltató dokumentációja a „hó eltakarítása és elszállítása a település közútjairól, valamint azok üzemben tartása jég vagy fagy idején” konkrét tevékenységre vonatkozóan;

3. A köztisztasági szolgáltató dokumentációja „A település közútjainak söprése, mosása, beleértve a közutakról származó föld- és kőhulladék gyűjtését és hulladéklerakóba szállítását, valamint az utcai kukákból származó hulladék hulladéklerakóba és/vagy hulladékkezelő telepre történő szállítását” konkrét tevékenységre;

Megbízási szerződés – minta

 A dokumentáció megtekinthető:

• Az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro oldalon, az Átlátható döntéshozatal menüpontban, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

• A Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, Petru Maior tér 41. szám;

A határozattervezet egy példánya az ügyféltájékoztató irodából írásos kérvény alapján beszerezhető.

Az átlátható döntéshozatali eljárás alá vont határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2023.07.07-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro, az Átlátható döntéshozatal című menüpontból a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular Law_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amelyet letöltés és kitöltés után az office@primariareghin.ro e-mail-címre lehet elküldeni;

• elektronikus üzenetként az office@primariareghin.ro e-mail-címre küldött elektronikus üzenetben;

• postai úton a következő címre: Szászrégen önkormányzata, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

• az intézmény székhelyén, az ügyféltájékoztató irodából, amely a következő címen található: Szászrégen, Petru Maior tér 41. sz.: hétfőn, kedden, csütörtökön 8–16 óra között, szerdán 8–18.30 óra között és pénteken 8–13.30 óra között.

A benyújtott javaslatok, észrevételek mellett tüntessék fel:  Javaslatok a közutakon a gazdasági szereplők által végzett hóeltakarítás és utcaseprés megszervezésére vonatkozó műszaki és gazdasági dokumentáció jóváhagyását illető határozattervezethez.

A javaslatokat és az ajánlás értékű véleményeket az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro, az Átlátható döntéshozatal menüpontban, a következő linken teszik közzé: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

Az írásban benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását a hivatal írásban megindokolja.

 Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezet nyilvános megvitatására ülést szervezzenek, ha azt 2023.07.07-ig valamely jogszerűen alakult egyesület vagy más hatóság, illetve intézmény írásban kéri. 

 További információk: telefon: 0265/511112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina civil társadalmi referens.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére