Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közleményei.

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közleményei.

Közlemény 1

a szászrégeni Kórház utca 11. szám alatti 2. sz. ingatlan és a hozzá tartozó – Szászrégen magánterületét képező – terület nyilvános ajánlattételi eljárás útján történő eladásáról 

a) Az eladó: Szászrégen önkormányzata, székhelye: Szászrégen, Petru Maior tér 41. szám, Maros megye, adószám: 3675258, postai irányítószám: 545300, telefon/fax: 0265-511-112, 0265-512-542, e-mail: office@primariareghin.ro.

b) Az eladás tárgya, leírása: 2. számú ingatlan, telekkönyvszáma 64069-C1-U2/Szászrégen, kataszterszáma 64069-C1-U2, a C1 építmény földszintjén, 44,54 négyzetméteres beépített felületű garázs (36,72 négyzetméteres hasznos felület), 29,37 négyzetméter/182 négyzetméter résszel, illetve 36,72 m2/248,40 m2 közös résszel. A Kórház utca 11. sz. alatt 1. és 2. sz. ingatlan, valamint a hozzá tartozó,  Szászrégen magánterületét képező terület eladása a 2022. 11. 28-i 268. számú helyi tanácsi határozat alapján, a dokumentáció szerint történik, jogalap: 2019. 07. 03./57. sz. sürgősségi kormányrendelet. 

c) A dokumentáció átvehető a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal, 24-es irodájában, a köz- és magánterület-kezelési osztályon, hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16 óra, szerdán 8–18.30, pénteken 8–13.30 óra között. A dokumentáció az iktatóban benyújtandó írásbeli kérelem és 30 lej befizetése alapján igényelhető.

A részvételi garancia a felmérés alapján megállapított kikiáltási ár 10%-a, 4.300 lej (héa nélkül), az intézmény pénztárában fizethető be vagy fizetési megbízással Szászrégen önkormányzatának a helyi Kincstárban nyitott RO68TREZ4775006XXX000106 számú számlájára, adószám: 3675258.

d) Árak: a 2. számú ingatlan és a hozzá tartozó terület – telekkönyvszáma 64069-C1-U2/Szászrégen, kataszterszáma 64069-C1-U2 – kikiáltási ára 43.000 lej (nem tartalmazza a héát), az ANEVAR felmérési jelentés alapján.

e) A pontosításkérés határideje: 2023. 04. 11., 15 óra.

f) Az ajánlatok benyújtásának határideje és helye: 2023. 04. 21., 10 óra, szászrégeni városháza, közönségtájékoztató iroda (iktató). Az ajánlatokat egy példányban, két lezárt borítékban kell benyújtani, egy külső és egy belsőborítékban.

g) Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja: szászrégeni városháza, gyűlésterem – első emelet, 2023. 04. 21., az ajánlatok felbontásának időpontja: 11 óra.

h) A jogviták rendezésére illetékes intézmény neve, címe, fax- és e-mail-címe: Marosvásárhelyi Törvényszék, a közigazgatási peres ügyek osztálya, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 250-254. sz., telefon: 0265-260-323, fax: 0265-267-856, e-mail: tr-mures-reg@jus.ro

i) Jelen közlemény elküldésének időpontja az illetékes intézményeknek megjelentetés végett: 2023. 03. 28.

Közlemény 2

Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a városban levő terület 46, 47 és 67-es számú táblája 1244, 1245, 1248, 1249, 2061, 2062, 2064-es helyrajzi számú parcellájának kataszteri nyilvántartásba vételére és a helyrajzra vonatkozó értesítést 

Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy közzétette a városban levő terület 46, 47 és 67-es számú táblája 1244, 1245, 1248, 1249, 2061, 2062, 2064-es helyrajzi számú parcellájára vonatkozó kataszteri nyilvántartó számot és helyrajzot, a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatalnál iktatott 7233-as számú, 2023. március 28-i kérvény nyomán.

Az értesítést – az utólag módosított, kiegészített és újrakibocsátott kataszteri és ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvény 40. cikkelye (7.) és (8.) bekezdése értelmében – 2023. április 6-án függesztik ki 30 napra a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban és a hivatal weboldalán. 

A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó dokumentumokat az értesítés közzétételétől számítva 30 napon belül kell megfogalmazni és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájában. 

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére