Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Maradt minden a régi

Maradt minden a régi

Október 9-én, szombaton délután a szászrégeni Eugen Nicoara Mûvelôdési Ház kistermében került sor az RMDSZ Maros megyei Nôszervezetének tisztújító küldöttgyûlésére. A szervezet alapszabályzatának megfelelôen ugyanis kétévente újraválasztják a vezetôséget, és ez természetesen alkalmat ad arra is, hogy az elôzô mandátum tevékenységét elemezve újabb terveket fogalmazzanak meg. Az újdonság, hogy minden maradt a régi, vagyis a szervezet teljes testületét újraválasztották.

– Ez azt jelenti, hogy jól végeztük a dolgunkat – mondta a Népújságnak Csép Éva Andrea, a nôszervezet újraválasztott elnöke. – Ha csak a számadatokat nézzük, akkor létrejöttünk óta 42 fiókegységünk alakult, 425 rendezvényt szerveztünk, amelyekre több mint 10.000-en jöttek el. Ezek közül kiemelném a Marosvásárhelyen megszervezett Nôk Akadémiáját vagy a vidéken igen népszerû Teázzunk a dokival! rendezvényünket. Szervezetünk mottója az, hogy a találkozásoknak lelke van, és én hiszem, hogy azt a lendületet és a lelkesedést, a tenni akarást, amelyet eddig is bizonyítottunk kollégáimmal együtt, továbbra is közösségünk hasznára fordíthatjuk – mondta Csép Éva Andrea.

A nôszervezet kétéves tevékenysége nem csak arra szorítkozott, hogy a nôket érintô témakörben szakértôk meghívásával elôadásokat szervezzenek. Vidéken a szervezet tagjai igyekeztek a falunapokon való részvételtôl a tanszergyûjtésig, a hagyományápolásig olyan rendezvényeket szervezni, amellyel a tagok vagy akár az önkéntesként bevontak közösségépítôkként vesznek részt. Igen népszerû kezdeményezés volt például a Mosolygó karácsony rendezvénysorozat, amellyel a szegényebb családokhoz, gyerekekhez juttattak el cipôsdoboznyi ajándékot. Nem a tárgyi ajándék gazdagsága, hanem a szeretet és odafigyelés jelentették azt az igazi meglepetést, amelyet minden ilyen helyzetben levô család meglátogatásakor tapasztaltak. Ehhez hasonló, de nem egy alkalomhoz kötôdô program, amellyel a szórványközösséget segítik. Lelkészekkel közösen kerestek fel olyan nagycsaládokat, ahol több gyereket nevelnek nehéz körülmények között, nekik élelmiszert, ruházatot, játékot és tanszereket adományoztak. A nôszervezet büszke arra, hogy sikerült olyan konferencia- és képzéssorozatot megszervezni, mint a Sikeres Nôk Iskolája, ahol nyolc sikeres nô mutatkozott be több mint 200 érdeklôdô elôtt. Saját karrierjükrôl, tapasztalatukról meséltek azoknak, akiknek talán ezáltal is lendületet, tanácsot adhattak arra, merre irányuljanak a jövôben. A Nôi Akadémia változatos témaköre pedig elsôsorban azok szélesebb körét szólította meg, akik különbözô szakterületeken tevékenykednek vagy szeretnének dolgozni. Az elhangzott elôadások igazi mûhelymunkaként nyújtott elméleti és gyakorlati tanácsokat az érdeklôdôknek. Mindezek mellett a szervezet bekapcsolódott a húsvéti, a gyereknapi rendezvények, a majálisok szervezésébe. Vidéken pedig valójában fellendítették a kulturális életet és a hagyományôrzést, szorgalmazták helyi színjátszó csoportok, kórusok, falumúzeumok létrehozását és mûködtetését, farsangok megszervezését, kézmûves-tevékenységek, fonók, kalákák újraindítását.

– Ez ad reményt arra – mondta a továbbiakban Csép Éva Andrea –, hogy folytassuk az elkezdett munkát. A következô mandátumban szeretnénk elindítani a mentorprogramot, fel szeretnénk térképezni a gyerek- és családbarát munkahelyeket, a bölcsôdéket, de gondoltunk gyerekvédô törvénymódosító javaslat kidolgozására, a szórványprogram kiterjesztésére, képzések beindítására is. Ezenkívül sok más jó ötlet is elhangzott Szászrégben, amelynek megvalósításán a következôk dolgoznak az elkövetkezendô két évben: Csép Éva Andrea elnök, Veress Tünde (Felsô-Küküllô mente és Nyárádmente), Mester Ibolya (Felsô-Maros mente), Trombitás Jolán (Mezôség és Alsó-Maros mente), Karácsony Erdei Etel (Marosvásárhely), Szentgyörgyi Anna (Alsó-Küküllô mente) alelnökök.

(-vagy-)
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére